Furniture certification

Apie paslaugą

VšĮ FURNITEST, kaip kompetentingos nepriklausomos šalies, suteikiamas baldų sertifikatas patvirtina, kad gaminamas produktas bei gamybos sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.
Plačiai Europoje paplitusio ir užsienio baldų pramonės lyderių gaminamiems produktams jau seniai taikomo sertifikavimo nauda įsitikino ir Lietuvos gamintojai. Pirmaujantys užsienio pardavėjai sudarydami sutartis su Lietuvos baldų gamintojais reikalauja nepriklausomos trečiosios šalies patvirtinimo, kad gaminami produktai atitinka nustatytus giežtus kokybės ir saugos reikalavimus. Jų pavyzdžiu seka ir stambiausi Lietuvos prekybos centrai, įsitikinę, kad įmonės investuojančios į produktų sertifikavimą verslo praktikoje traktuojamos, kaip solidžios verslo partnerės, kurios nesiekia vien trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius tikslus ir kokybę.

Siūlome daugiau nei produktų sertifikavimą. Investuodami į sertifikavimą sumažinate gaminamų produktų riziką vartotojų saugai, parodote klientams, konkurentams, tiekėjams, darbuotojams bei rinkos priežiūros institucijoms, kad gamyboje taikote tik naujausias baldų pramonės patvirtintas bei patikrintas technologijas, tuo pačiu gerinate įmonės konkurencingumą sparčiai besiplečiančioje baldų rinkoje, o produkto ženklo vertės pagerinimas savo ruožtu vaidina esminį vaidmenį didinat klientų skaičių, taigi ir ekonominę grąžą.
Didžiuojamės prisidėdami prie sėkmingo Jūsų verslo. Mūsų tikslas – būti patikimu Jūsų partneriu teikiant nepriklausomas išvadas bei aukštos kokybės paslaugas už labai konkurencingą kainą.

Sertifikavimo tvarka

Sertifikavimas gali būti atliekamas pagal 3 schemas, kurias galite pasirinkti atsižvelgdami į savo verslo poreikius:
1a schema apima bandymus bei produkto atitikties įvertinimą bandymų protokolo pagrindu. Bandinys nėra tipiškas tos gamybos pavyzdys. Sertifikatas išduodamas tik išbandytam produktui.
1b schema apima tipo bandymus bei produkto atitikties įvertinimą bandymų protokolo pagrindu. Bandinys turi būti tipiškas tos gamybos pavyzdys. Atitikties sertifikatas išduodamas kiekvienam tos gamybos pavyzdžio produktui. Pagal sudarytą su pareiškėju licencinę sutartį atliekami periodiniai bandymai.
3 schema apima produkto tipo bandymus, gamybos sąlygų įvertinimą ir tolesnę priežiūrą, pavyzdžių bandymus priežiūros metu.

Kodėl mes tai atliekame geriau:

  • Mes turime ilgametę patirtį baldų bandymų srityje;
  • Mes esame techniniai ekspertai baldų gamybos pramonėje;
  • Mes aktyviai dalyvaujame Lietuvos techniniame komitete LST TK9 “Baldai” (komisijos pirmininkas – VšĮ Furnitest laboratorijos vadovas Manvydas Mickus);
  • Mes atstovaujame Lietuvą Europos standartizacijos komiteto (CEN) Techniniame komitete CEN/TC 207 “Baldai”;
  • Mes esame asociacijos “Lietuvos mediena” nariai;
  • VšĮ Furnitest yra akredituota atlikti baldų saugos, baldų medžiagų bei formaldehido kiekio ir išsiskyrimo nustatymo bandymus pagal Europos ir tarptautinius standartus nuo 1997;
  • Mes nuolat dalyvaujame tarptautiniuose tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose siekiant užtikrinti mūsų klientams tik tikslius ir teisingus rezultatus.

Sertifikavimo paraiška

Sertifikatų gavėjų sąrašas