Produktų saugos ekspertizės

Nuo 2001 m. VšĮ FURNITEST Baldų bandymų centras atlieka valstybines baldų ir baldų medžiagų saugos ekspertizes. Esame ilgamečiai Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos partneriai įgyvendinant baldų rinkos priežiūros programas, taip pat teikiame nepriklausomas išvadas teismuose, konsultuojame rengiant technines specifikacijas valstybiniams baldų viešiesiems pirkimams.