Sveiki. Mes esame VšĮ FURNITEST.

Mes galime išbandyti Jūsų baldus!

0252

VšĮ FURNITEST Baldų bandymų centras – pirmoji ir viena didžiausių baldų bandymų laboratorijų ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijo regione, atliekanti baldų ir baldų medžiagų bandymus, produktų saugos ekspertizes, produktų sertifikavimo, įmonių išorinės kontrolės, konsultavimo bei kitas paslaugas.

Didžiuojamės būdami vienintele laboratorija Pabaltijo regione, kurios kompetencija po griežto įvertinimo atitiko IKEA AB, Sweden keliamus aukštus reikalavimus, todėl esame įtraukti į patvirtintų laboratorijų sąrašą nustatyti medienos ir medienos medžiagų produktams formaldehido kiekį ir išsiskyrimą.

Taip pat esame Steinhoff International Sourcing and Logistics Poland patvirtintų laboratorijų sąraše atlikti baldų saugos bandymus, formaldehido kiekio ir jo išsiskyrimą iš medienos ir medienos medžiagų produktų, bei kitiems rodikliams nustatyti.

Įmonė įkurta 1964 metais, šiuo metu tapusi šeimos verslu. Pasitelkdami sukauptą ilgametę darbo bei praktinę patirtį ir turimas žinias, užtikrinome laboratorijos darbų tęstinumą, sėkmingai įgyvendiname veiklos ir plėtros planus.

who are we

VšĮ FURNITEST Baldų bandymų centras atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus bei yra Lietuvos nacionalionio akreditacijos biuro akredituotas atlikti baldų saugos, baldinių medžiagų bei formaldehido kiekio ir išsiskyrimo nustatymo bandymus.

VšĮ Furnitest akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.060.

VšĮ Furnitest akreditavimo sritis

VšĮ Furnitest aktuali akreditavimo sritis

Nacionalinis akreditacijos biuras yra biudžetinė įstaiga prie Ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką akreditacijos srityje. Biuro strateginis tikslas – užtikrinti, kad akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų – sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų – veikla būtų pripažįstama tarptautiniu lygiu.

Biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys, Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) narys, EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, kontrolės įstaigų, asmenų, gaminių bei vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimo srityse. Jo patvirtintų laboratorijų išduoti dokumentai yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse.

Daugiau informacijos apie Nacionalinį akreditacijos biurą rasite jo oficialiame tinklalapyje:
Nacionalinis akreditacijos biuras

Daugiau informacijoa apie Europos akreditacijos organizacijos (EA) ir EA Daugiašalių pripažinimo susitarimą rasite čia:
The EA MLA

accreditation

Nuolat dalyvaujame tarptautiniuose projektuose. Dalyvaujame tarplaboratoriniuose bandymuose siekdami, kad mūsų klientai visada gautų tik patikimus ir teisingus resultatus.

Mūsų išvadomis pasitiki ir jų teikiamą praktinę naudą gamybai įvertino ir pripažino ne tik stambiausi Lietuvos baldų gamintojai, bet ir žinomos tarptautinės kompanijos.

Buvome akredituoti pagal Rusijos Goststandarto ГОСТ Р ИСО/МЕК 17025 reikalavimus. Akreditavimo pažymėjimo numeris POCC LT. 0001.21 DM 68, galiojo iki 2012 m.

Mūsų klientai vertina mus už mūsų profesionalumą, darbštumą, lankstumą ir dėmesį, kurį skiriame kiekvienam.

2

VšĮ FURNITEST Baldų bandymų centras 2019 metais šventė savo veiklos penkiasdešimt penkerių metų jubiliejų!

Įkurta 1964 metais, laboratorija 1995 metais reorganizuota į UAB Baldų sertifikavimo centrą, o nuo 2004 metų baldų bandymų ir sertifikavimo veiklą perėmė vokiečių kapitalo įmonė – VšĮ Tuvtechnika. Nuo 2012 metų VšĮ FURNITEST tapo lietuviško kapitalo įmone. Pasitelkdami sukauptą ilgametę darbo bei praktinę patirtį ir turimas žinias, užtikrinome laboratorijos darbų tęstinumą, sėkmingai įgyvendiname veiklos ir plėtros planus.

ZIM

FURNITEST šiais metais yra nusistačiusi sau šiuos tikslus:

 • Maksimaliai tenkinti užsakovo poreikius;
 • Vykdyti švietėjišką veiklą visuomenei;
 • Siekti tarptautinio pripažinimo;
 • Dalyvauti tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose;
 • Kelti darbo našumą;
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 • Plėsti akreditavimo sritį naujais bandymų metodų standartais;
 • Didinti veiklos pelningumą;
 • Ieškoti naujų užsakovų;
 • Rūpintis aplinkos apsauga
 • Dalyvauti TK 9 “Baldai” veikloje, CEN/TC “Furniture” veikloje;
 • Bendradarbiauti su giminingomis laboratorijomis;
 • Bendradarbiauti su VVTAT.
ZIM