DEKORATYVIŲJŲ PAVIRŠIAUS APDAILOS DANGŲ BANDYMAI

Mes atliekame paviršiaus apdailos dangų bandymus pagal šiuos standartus:

LST EN 12720:2009+A1:2014 Baldai. Paviršiaus atsparumo šaltųjų skysčių poveikiui įvertinimas

LST EN 12721:2009+A1:2014 Baldai. Paviršiaus atsparumo drėgnajai šilumai įvertinimas

LST EN 12722:2009+A1:2014  Baldai. Paviršiaus atsparumo sausajai šilumai įvertinimas

LST EN 438-2:2005, 10 Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinami laminatais). 2 dalis. Savybių nustatymas

LST EN 14323:2004, 5.5, 5.9  Medienos skydai. Vidaus aplinkoje naudojamos melaminu apdailintos plokštės. Bandymo metodai

LST EN 13722:2004 Baldai. Paviršiaus blizgesio įvertinimas