DEKORATYVIŲJŲ PAVIRŠIAUS APDAILOS DANGŲ BANDYMAI

Mes atliekame paviršiaus apdailos dangų bandymus pagal šiuos standartus:

LST EN 12720:2009+A1:2014 Baldai. Paviršiaus atsparumo šaltųjų skysčių poveikiui įvertinimas

LST EN 12721:2009+A1:2014 Baldai. Paviršiaus atsparumo drėgnajai šilumai įvertinimas

LST EN 12722:2009+A1:2014  Baldai. Paviršiaus atsparumo sausajai šilumai įvertinimas

LST EN 13722:2004 Baldai. Paviršiaus blizgesio įvertinimas

SS 83 91 22:2017 Įbrėžtų paviršių atsparumas dėmėms nuo riebalų